Category Archives: Uncategorized

Thirrje për aplikime, trajnim 4-ditor me temë “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit”

Shoqata “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Alpartners” hap thirrjen për aplikime në trajnimin 4-ditor me temë “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit” në datat 19 – 22 Dhjetor 2018 .

– Programi i kursit të trajnimit me pjesmarrës nga luginat alpine dhe zonat rurale në qarqet Shkodër-Kukës, përbëhet nga disa module leksionesh mbi:

  • Biodiversiteti, Zhvillimi rural bujqësor
  • Aftësitë dixhitale + Prezenca online
  • Si të hartojmë një projekt-ide
  • Qasja LEADER

Klubi ”Miqtë e Vermoshit”

Me datë 18 qershor 2018, në Vermosh, Kelmend u bë organizimi i një tryeze të rrumbullakët me pjesëmarrës nga autoritetet institucionale, OJQ-të, bizneset, fermerë dhe aktorë të ndryshëm të zonës së lugines se Vermoshit që vlerësojnë dhe trimërojnë pasuritë e zones. Rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Alpartners”, si pjesë e programit ALTER, që zbatohet nga IDM dhe financohet nga Bashkimi Evropian, ndërmori këtë iniciativë e cila vendosi:

Trajnimi (dita 2) me të rinjtë në Shkrel me temë: “E Drejta e Përfaqësimit dhe Pjesmarrjes”

Open Call for Lecturers

Thirrje për aplikime, trajnim 3-ditor me temë “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit”

“Aleanca Alpeve Shqiptare” ju uron Gëzuar Vitin e Ri 2018

#OSCEyouth: Regional Connectivity & Millennials


-:/) A young human, better than a hundred, exhibits the courageous profile of youth! (\:-
#OSCEyouth: Regional Connectivity and Millenias
-Zoom In: Humans of Albania and Serbia from Distance to Connectivity!
-#ImaginaryDistance
-#MyVillageOurNetwork
#youthumans.net

Konferenca e 15-të Ndërkombëtare e Partneritetit Malor në Romë

Trajnimi me të rinjtë në Shkrel me temë: “E Drejta e Përfaqësimit dhe Pjesmarrjes”

Suksesi i panairit të Reçit, “Mbrojtja e Agro-Bioiversitetit në Shqipërinë Rurale”