Category Archives: News

Dita e Agro-Turizmit

Me datë 31 tetor 2018, në fshatin e Reçit u organizua panairi me temë “Dita e Agro-Turizmit”. Panairi u zhvillua në zonën e quajtur Suka e Gështenjave, në Reç, ku ishin të pozicionuara stendat dhe shoqatat përkatëse me produktet promovuese.

The 18th Agricultural Policy Forum for Southeast Europe

#Happeningnow
#APF2018
Agricultural Policy Forum
Agricultural Policy: Determinant of the Regional Rural Development and EU Perspectives of SEE.
“Albanian Alps Alliance” network is represented at this forum by Eng. Petrit Imeraj.

Studi Visit among AAA and CDDE in Novi Sad, Serbia

Event report on study visit

On the dates 17th – 20th of September 2018, Albanian Alps Alliance network, within the project

“Alpartners” organized activity named: Experience exchange between the Albanian Alps Alliance network with Serbian network “Center for Democratic Development EUROPOLIS”, in Novi Sad, Serbia.

Forum i Hapur me Komunitetin, Kelmend

#Today #PoNdodhTani 

Me datë 14 Shtator 2018, ne fshatin Vukel, Kelmend u bë organizimi i nje takimi publik me komunitetin me teme “Qeverisja e Mire, Zbatimi i Ligjit, Lufta ndaj Korrupsionit”. Rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Alpartners”, jeteson kete aktivitet me qellim nxitjen per diskutime problematikash qe zona ka, propozime mbi zgjidhjen e tyre, informim mbi veprimtarite per menaxhimin e zones ne kuader te nderhyrjeve dhe planeve qe po ndermerren per agro-bujqesine, promovimin e qasjes LEADER ne zhvillimin rural etj.

Klubi ”Miqtë e Parkut Natyror Nikaj-Mërtur” 2

Me datë 24 Gusht 2018, në fshatin Lekbibaj, shoqata “Aleanca e Alpeve Shqiptare” , në kuadër të projektit “Parqet Natyrore Bashkiake Kërkojnë Menaxhim të Qëndrueshëm”, si pjesë e programit PACT, që zbatohet nga ANTTARC dhe financohet nga Bashkimi Evropian, ka organizuar aktivitetin e “gjurmës” së shoqatës dhe projektit në zonën e Parkut të Nikaj-Mërturit, me titull “Organizimi i një tryeze të rrumbullakët me pjesëmarrës nga autoritetet institucionale, OJQ-të, bizneset dhe aktorë të ndryshëm”.

“Logu i Bjeshkëve” Traditë – Kulturë – Produkt

Me datë 12 Gusht 2018, në Qafë të Predelecit në Kelmend, u organizua eventi I përvitshëm “Logu I Bjeshkëve”. Kjo festë që tashmë I ka dhënë famë dhe e karakterizon zonën, është bërë një traditë, ku cdo vit mblidhen miq të artit, kulturës, natyrës për të parë “trashëgimin“ e kurorës së Mis Bjeshkës nga viti I kaluar në më të bukurën e këtij viti.

Klubi ”Miqtë e Bogës & Thethit”

Me datë 01 Gusht 2018, në luginen e Boges u bë organizimi i një tryeze të rrumbullakët me pjesëmarrës nga autoritetet institucionale, OJQ-të, bizneset, fermerë dhe aktorë të ndryshëm të zonës së lugines se Boges që vlerësojnë dhe trimërojnë pasuritë e zones. Rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Alpartners”, si pjesë e programit ALTER, që zbatohet nga IDM dhe financohet nga Bashkimi Evropian, ndërmori këtë iniciativë e cila vendosi:
I. Krijimin e klubit “Miqtë e  Boges & Thethit ”.
II. Misioni i klubit është të ri-vitalizojë eventet tradicionale të zonës me anë të iniciativave të anëtarëve të klubit, harmonizojë aktivitetet me anë të projekteve të përbashkëta dhe të ngjallë kureshtjen për vëmendje ndaj elementave kulturore-natyrore- turistike të zonës.

Klubi ”Miqtë e Parkut Natyror Shkrel” 2

Me datë 27 Korrik 2018, në fshatin Rec, shoqata “Aleanca e Alpeve Shqiptare” , në kuadër të projektit “Parqet Natyrore Bashkiake Kërkojnë Menaxhim të Qëndrueshëm”, si pjesë e programit PACT, që zbatohet nga ANTTARC dhe financohet nga Bashkimi Evropian, ka organizuar  aktivitetin e “gjurmës” së shoqatës dhe projektit në zonën e Parkut të Shkrelit, me titull “Organizimi i një tryeze të rrumbullakët me pjesëmarrës nga autoritetet institucionale, OJQ-të, bizneset dhe aktorë të ndryshëm”.

Balkans, let’s get up! Summer School “Values for peace”

Balkans, let’s get up! #BLGU2018 #participant?
Summer School “Values for peace” Tuzla 19.-25.July 2018

Forum: “Nisma ligjore qytetare mjedisore”

Eco Albania, ne bashkepunim me rrjetin “Aleanca Alpeve Shqiptare” organizojne forumin me temë:
“Nisma ligjore qytetare mjedisore” -Nxitja e nismës ligjore përmes lobimit të shoqërisë civile për përmirësimin e legjislacionit për konçesionet e HEC-eve në Shqipëri.

Ky forum organozohet ne kuader te projektit AKTIV, financuar nga Ambasada Zviceriane, fitues i thirrjeve per projekt-porpozime te hapura nga LevizAlbania.