Alps Culture

Exhibition for Albanian Alps

Alps Nature

Spring time

Alps Nature

Blue Eye in Thethi

Alps Nature

Peaks of Jezerca

Alps Adventure

Path of T thora

Alps Culture

Traditional Customs

Alps Nature

Wild Cat

Alps Nature

Mountains of Kosovo

Alps Nature

Winter scene

Alps Nature

Jezerca Winter scene

Alps Adventure

Camping Area

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

?Municipality of Andrijevica, ??Montenegro and ?Municipality of Malesia e Madhe, ??Albania, from public administration, in partnership with ?NGO Komovi, Montenegro and ?Albanian Alps Alliance, Albania, from civil society, in order to contribute to strengthen good neighborly relations, the following concludes:

? MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ?

21 Mars 2019: Dita Botërore e Pyjeve

#DitaBotetoreePyjeve #WorldForestsDay
#21Mars #Today

“Një fidan i mbjellë, një jetë më shumë!”

Me ekzistencën e këtij eventi, sot me datë 21 Mars, shoqëritë civile në Shqipëri udhëtojnë nëpër vende të ndryshme për të shpërndarë mesazhin e këtij viti mbi Ditën Botërore të Pyjeve: “STOP prerjes së pyjeve, merr frymë!”.

27 Janar 2019: Dita e Shërbimit Pyjor Shqiptar ?

#PoNdodhTani

27 Janar 2019: Dita e Shërbimit Pyjor Shqiptar ?

Sot, me date 27 Janar 2019, rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare” organizon nje aksion per mbjellje fidanesh, ne malin e Taraboshit, ne kuader te Dites se Shërbimit Pyjor Shqiptar.

Takimi vjetor i rrjetit “Aleanca Alpeve Shqiptare” 2018

#PoNdodhTani
Takimi vjetor i rrjetit “Aleanca Alpeve Shqiptare”

Sot, me date 23 Dhjetor 2018, rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare” organizoi nje takim vjetor permbylles, ne ambientet e zyres se tij, per te marre ne analize ecurine e 2018-tes.

Trajnimi: “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit”

Rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Alpartners”, si pjesë e programit ALTER, që zbatohet nga IDM Albania dhe financohet nga Bashkimi Europian, organizon:
Trajnimi me teme: “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit”.
19-22 Dhjetor 2018, Shkodër, Shqipëri

Dita Ndërkombëtare e Maleve #MountainsMatter

#PoNdodhTani
#MountainsMatter #MountainsDay #WorldMountainsDay

#AlbanianAlpsAlliance  #MountainsDay
#alpsNature #alpsCulture #alpsAdventure
#VoiceAlps
#ALTER #ANRD #IDMAlbania
#EUinAlbania
www.voicealps.org
Rrjeti Shqiptar per Zhvillim Rural – ANRD
IDM Albania
Administrata e Zonave te Mbrojtura, Shkodër

Thirrje për aplikime, trajnim 4-ditor me temë “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit”

Shoqata “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Alpartners” hap thirrjen për aplikime në trajnimin 4-ditor me temë “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit” në datat 19 – 22 Dhjetor 2018 .

– Programi i kursit të trajnimit me pjesmarrës nga luginat alpine dhe zonat rurale në qarqet Shkodër-Kukës, përbëhet nga disa module leksionesh mbi:

  • Biodiversiteti, Zhvillimi rural bujqësor
  • Aftësitë dixhitale + Prezenca online
  • Si të hartojmë një projekt-ide
  • Qasja LEADER

Study Visit: Herbs production in “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna”

Vizite studimore!! SWG RRD
Tema e studimit të studimit: Prodhimi i bimëve intensive në një pjesë të rajonit “Prokletije -Bjeshket e Namuna” e njohur për prodhimin intensiv të prodhimit të barit etj.

Dita e Agro-Turizmit

Me datë 31 tetor 2018, në fshatin e Reçit u organizua panairi me temë “Dita e Agro-Turizmit”. Panairi u zhvillua në zonën e quajtur Suka e Gështenjave, në Reç, ku ishin të pozicionuara stendat dhe shoqatat përkatëse me produktet promovuese.

The 18th Agricultural Policy Forum for Southeast Europe

#Happeningnow
#APF2018
Agricultural Policy Forum
Agricultural Policy: Determinant of the Regional Rural Development and EU Perspectives of SEE.
“Albanian Alps Alliance” network is represented at this forum by Eng. Petrit Imeraj.