Alps Culture

Exhibition for Albanian Alps

Alps Nature

Spring time

Alps Nature

Blue Eye in Thethi

Alps Nature

Peaks of Jezerca

Alps Adventure

Path of T thora

Alps Culture

Traditional Customs

Alps Nature

Wild Cat

Alps Nature

Mountains of Kosovo

Alps Nature

Winter scene

Alps Nature

Jezerca Winter scene

Alps Adventure

Camping Area

 

Forum: “Nisma ligjore qytetare mjedisore”

Eco Albania, ne bashkepunim me rrjetin “Aleanca Alpeve Shqiptare” organizojne forumin me temë:
“Nisma ligjore qytetare mjedisore” -Nxitja e nismës ligjore përmes lobimit të shoqërisë civile për përmirësimin e legjislacionit për konçesionet e HEC-eve në Shqipëri.

Ky forum organozohet ne kuader te projektit AKTIV, financuar nga Ambasada Zviceriane, fitues i thirrjeve per projekt-porpozime te hapura nga LevizAlbania.

IPROMO 2018 Summer School: Bioekonomia në zonat malore

Përfundoi me sukses kursi 2-javor mbi bioekonominë e alpeve IPROMO. Në këtë kurs, pjesmarrës ishte Z. Petrit Imeraj, kryetar i rrjetit Aleanca Alpeve Shqiptare, si përfaqësues i Alpeve shqiptare në “Partneritetin Malor Boteror”.

Klubi ”Miqtë e Vermoshit”

Me datë 18 qershor 2018, në Vermosh, Kelmend u bë organizimi i një tryeze të rrumbullakët me pjesëmarrës nga autoritetet institucionale, OJQ-të, bizneset, fermerë dhe aktorë të ndryshëm të zonës së lugines se Vermoshit që vlerësojnë dhe trimërojnë pasuritë e zones. Rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Alpartners”, si pjesë e programit ALTER, që zbatohet nga IDM dhe financohet nga Bashkimi Evropian, ndërmori këtë iniciativë e cila vendosi:

International Conference And Youth Leadership Forum

SECCo 2 – Youth for cross-border partnership and cohesion of EUSDR and EUSAIR
The project aims at strengthening internal cohesion of the Danube Region and the social interconnectivity of the EUSDR and EUSAIR by facilitating the permeability of the borders and building social networks across the state borders – with a special focus on the next generations.

Forumi i Hapur për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Parkut Natyror Nikaj-Mërturit

 

Forumi  I hapur ne Nikaj-Mertur vjen pas nje seri takimesh te organizuara me banoret vendas ne kuader te trajnimeve me te rinjte, plotesim flet-ankete, takime per miratim rregulloreje te parkut dhe organizim tryeze te rrumbullaket me qellim krijimin e klubit “Miqte e Parkut”.

22 Maj 2018, Dita Botërore e Biodiversitetit Biologjik: Takim me Wulfenia Baldaccii

Sot, me datë 22 Maj 2018, në Ditën Botërore të Biodiversitetit Biologjik, shoqata ‘Alenaca e Alpeve Shqiptare” prezanton dhe krijon aktivititetin “Takim me Wulfenia Baldaccii”.
Një skuadër të rinjsh, anëtarë të rrjetit AASh, u nis sot në një udhëtim ekologjik (walking) për të shkuar në një nga habitatet e rralla në Shqipëri ku mund të gjendet kjo bimë.

Klubi ”Miqtë e Parkut Natyror Nikaj-Mërtur”

#Risi #Nikaj_Mertur #Today

Me datë 11 Maj 2018, në Nikaj-Mërtur, Tropojë u bë organizimi i një tryeze të rrumbullakët me pjesëmarrës nga autoritetet institucionale, OJQ-të, bizneset, fermerë dhe aktorë të ndryshëm të zonës së Parkut Natyror Bashkiak Nikaj-Mërtur që vlerësojnë dhe trimërojnë pasuritë e parkut. Rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Parqet Natyrore Bashkiake Kërkojnë Menaxhim të Qëndrueshëm”, si pjesë e programit PACT, që zbatohet nga ANTTARC dhe financohet nga Bashkimi Evropian, ndërmori këtë iniciativë e cila vendosi:

Klubi ”Miqtë e Parkut Natyror Shkrel”

Me datë 27 Prill 2018, në fshatin Rec, shoqata “Aleanca e Alpeve Shqiptare” , në kuadër të projektit “Parqet Natyrore Bashkiake Kërkojnë Menaxhim të Qëndrueshëm”, si pjesë e programit PACT, që zbatohet nga ANTTARC dhe financohet nga Bashkimi Evropian, ka organizuar  aktivitetin e “gjurmës” së shoqatës dhe projektit në zonën e Parkut të Shkrelit, me titull “Organizimi i një tryeze të rrumbullakët me pjesëmarrës nga autoritetet institucionale, OJQ-të, bizneset dhe aktorë të ndryshëm”.

DITA E TOKËS_22 PRILL 2018_BOGË_MALËSI E MADHE

FTESË_DITA E TOKËS_22 PRILL 2018_BOGË_MALËSI E MADHE